مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات-  معرفی مرکز
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات فعالیت رسمی خود را از تابستان 1380 شروع نموده است این مرکز از همکاری پاره‌وقت تعدادی از همکاران هیئت علمی و حدود 40 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بهره برده است. اولین آزمایشگاه این مرکز تحت عنوان آزمایشگاه شماره 1 یا آزمایشگاه سیستم‌های مبتنی بر وب در سال 1380 تجهیز شد و شبکه کامپیوتری و تجهیزات دیگر آن نصب گردید آزمایشگاه شماره 2 مرکز با پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1381 تجهیز گردید. از اولویت‌های این مرکز ارائه و نمایش هماهنگ و یکجای فعالیت‌های اعضاء در سطح کشور و نیز جذب پروژه‌های پژوهشی از دانشگاه و نیز سازمانها و شرکت‌هایی که نیاز به تحقیقات و خدمات فناوری دارند می‌باشد از طرف دیگر مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات، به عنوان بازوی تحقیقاتی دانشگاه در زمینه تکنولوژیهای اطلاعاتی نوین عمل نموده و ارتقاء دانش در این زمینه را پیگیری می‌نماید مراحل تصویب قطعی مرکز با سه گروه پژوهشی در سال 82 دنبال گردید که به اخذ مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای این مرکز منجر گردید. با توجه به این که سه گروه مختلف پژوهشی این مرکز از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری به صورت قطعی به تصویب رسیده است این مرکز در رده‌بندی وزارت به عنوان یک پژوهشکده مورد نظر قرار گرفته است. گروه‌های مصوب مرکز به شرح زیر می‌باشند:

 1-گروه سیستم‌های مبتنی بر وب

 2-گروه رایانش نرم و سیستم‌های بی‌درنگ

 3-گروه مهندسی زبان و چند رسانه‌ای

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=46.2889.3920.fa
برگشت به اصل مطلب